Gói thầu: Tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công, hạng mục công trình giao thông. – dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn Nhà thầu thi công, hạng mục công trình giao thông. – Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

03
Quí 2 năm 2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 30.440.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh