Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông. – dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công xây dựng hạng mục công trình giao thông. – Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

05
Quí 3 năm 2009
Theo hợp đồng thi công
Giá gói thầu:
 • 299.565.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh