Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hạng mục điện chiếu sáng. – dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công và lắp đặt thiết bị hạng mục điện chiếu sáng. – Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

06
Quí 1 năm 2010
Theo hợp đồng thi công
Giá gói thầu:
 • 43.218.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh