Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp + Thiết bị

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp + Thiết bị .Tên dự án: Xây dựng mở rộng trường Mầm Non Bông Sen 3B. Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh.

Tên dự án:Xây dựng mở rộng trường Mầm Non Bông Sen 3B
Tên gói thầu:Xây lắp + Thiết bị
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Hợp đồng hỗn hợp
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi, Khu phố 7-Thị trấn Củ Chi-Huyện Củ Chi-TP.HCM, Điện thoại: 08.8920512, Fax: 08.8920847
24/11/2008 đến 08/12/2008
1.000.000 (VND)
08/12/2008 09:30
08/12/2008 09:30