Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (Kể cả cung cấp thiết bị máy biến áp). – dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Thi công xây dựng hạng mục điện chiếu sáng (Kể cả cung cấp thiết bị máy biến áp). – Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

08
Quí 1 năm 2010
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 2.034.018.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh