Gói thầu: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình giao thông và hệ thống điện chiếu sáng. – dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

Gói thầu: Bảo hiểm thi công xây dựng công trình giao thông và hệ thống điện chiếu sáng. – Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh

09
Quí 3 năm 2009
Theo thời gian bảo hiểm
Giá gói thầu:
 • 83.777.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án đường Lê Lợi – thị xã Cam Ranh