Lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện tích năng Bác Ái

Kế hoạch đấu thầu lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện tích năng Bác Ái, dự án nhóm A, ngành Điện

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ Công nghiệp
Số hiệu: 3838/QĐ-BCN
Ngày ban hành: 22/11/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Tập đoàn điện lực Việt Nam
Số hiệu: 21/QĐ-EVN
Ngày ban hành: 16/01/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Điện
Nguồn vốn: Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam,
Tổng mức đầu tư:
 • 835800000(USD)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu lựa chọn tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình thuỷ điện tích năng Bác Ái (01 gói thầu)


  Kế hoạch đấu thầu lựa chọn lập DAĐT Thuỷ điện tích năng Bác Ái gồm 2 hạng mục: – tư vấn chính trong nước (chỉ định thầu) – Tư vấn phụ nước ngoài trợ giúp tư vấn chính (đấu thầu quốc tế rộng rãi)
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  Không có Dịch vụ tư vấn phụ nước ngoài trợ giúp tư vấn chính lập dự án đầu tư
 • 000000 (USD)
 •  (VND)
 • Vốn của tập đoàn Điện lực Việt Nam
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển từ 20/4/2009 đến 27/7/2009Theo thời gian 9 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 09/04/2009