Mương thoát nước khu 7B, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả

Kế hoạch đấu thầu: Mương thoát nước khu 7B, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả, Dự án nhóm C, ngành Thủy Lợi

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu:
Ngày ban hành: 14/02/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Ninh
Số hiệu: 887
Ngày ban hành: 31/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ lợi
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 14.800.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Mương thoát nước khu 7B, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả (01 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Mương thoát nước khu 7B, phường Cẩm Phú, thị xã Cẩm Phả
 • 11.132.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu hạn chế, Trong nước, Không sơ tuyển Quy 2 năm 2009Theo đơn giá 300 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 71
  Ngày xuất bản 09/04/2009