Trang bị thiết bị tin học cho khối phòng ban công ty đợt II năm 2008

Kế hoạch đấu thầu: Trang bị thiết bị tin học cho khối phòng ban công ty đợt II năm 2008, Dự án nhóm C, ngành Điện tử tin học

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP Hà Nội
Số hiệu: 2644 /QĐ-ĐLHN
Ngày ban hành: 07/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty Điện lực TP Hà Nội
Số hiệu: 2644 /QĐ-ĐLHN
Ngày ban hành: 07/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Điện tử, tin học
Nguồn vốn: Vốn tự có của Công ty,
Tổng mức đầu tư:
 • 37500000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trang bị thiết bị tin học cho khối phòng ban công ty đợt II năm 2008 (01 gói thầu)


  Mua 02 máy tính xách tay.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  VTTH03 Trang bị thiết bị tin học cho khối phòng ban công ty đợt II năm 2008
 • 37500000 (VND)
 • Vốn tự có của Công ty
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển tháng 04 năm 2009Trọn gói tháng 04 năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 72
  Ngày xuất bản 10/04/2009