Gói thầu số 1: Khối thể dục – thể thao, sân đường – thoát nước, công trình Trường Trung học Phổ thông Tân An

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1: Khối thể dục – thể thao, sân đường – thoát nước, công trình Trường Trung học Phổ thông Tân An, Dự án nhóm C, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Long An
Số hiệu: 2118/QĐ-UB
Ngày ban hành: 21/06/2001
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Sở Kế hoạch và Đầu tư
Số hiệu: 126/QĐ-SKHĐT
Ngày ban hành: 08/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh ,
Tổng mức đầu tư:
 • 15.156.300.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1: Khối thể dục – thể thao, sân đường – thoát nước, công trình Trường Trung học Phổ thông Tân An (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu số 1: Khối thể dục – thể thao, sân đường – thoát nước, công trình Trường Trung học Phổ thông Tân An
 • 3.683.594.000 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển từ ngày 14/04/2009 đến 15/05/2009Theo đơn giá 240 ngày (kể từ ngày ký kết hợp đồng)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 76
  Ngày xuất bản 14/04/2009