TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN HUYỆN HÓC MÔN
Số hiệu: 248/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 13/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UỶ BAN NHÂN DÂN HUYỆN HÓC MÔN
Số hiệu: 311/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 01/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 54.549.633.184(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN (15 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  A1 Khảo sát địa hình, khoan khảo sát đại chất
 • 95.238.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 30 ngày
  A2 lập dự án đầu tư
 • 165.662.287 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển đãthực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 75 ngày
  B1 Xây lắp
 • 40.659.211.560 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 360 ngày
  B2 Thiết bị
 • 3.300.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Trọn gói 120 ngày
  B3 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán
 • 1.115.770.082 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  B3 Tư vấn thẩm tra thiết kế
 • 50.539.400 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  B5 Tư vấn thẩm tra dự toán
 • 49.116.328 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  B6 Tư vấn đấu thầu xây lắp
 • 70.137.140 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 2/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  B7 Tư vấn đấu thầu thiết bị
 • 8.481.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  B.8 Tư vấn giám sát kỹ thuật thi công xây lắp
 • 721.294.413 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
  B9 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 25.179.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  B10 chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình
 • 252.453.045 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 360
  B11 Bảo hiểm công trình
 • 87.918.423 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 360 ngày
  B12 Tư vấn kiểm toán
 • 131.994.518 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 90 ngày
  B13 Ép thử tĩnh cọc
 • 100.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 76
  Ngày xuất bản 14/04/2009