Gói thầu: Thiết bị – TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

Gói thầu: Thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

B2
Quý IV/2009
120 ngày
Giá gói thầu:
 • 3.300.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN