Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế – TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra thiết kế – Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

B3
Quý II/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 50.539.400 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN