Gói thầu: chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

Gói thầu: chứng nhận sự phù hợp chất lượng công trình – Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN

B10
Quý II/2009
360
Giá gói thầu:
 • 252.453.045 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: TRƯỜNG TIỂU HỌC TÂY BẮC LÂN