Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị trường THCS Trung An

Thông báo mời thầu gói thầu: Xây lắp và thiết bị. Tên dự án: Xây dựng mới trường THCS Trung An. Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh

Tên dự án:Xây dựng mới trường THCS Trung An
Tên gói thầu:Xây lắp và thiết bị
Nguồn vốn:Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Hợp đồng hỗn hợp
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Ban QLDA khu vực đầu tư xây dựng huyện Củ Chi, Khu phố 7-Thị trấn Củ Chi-Huyện Củ Chi-TP.HCM, Điện thoại: 08.8920.512, Fax: 08.8920512
24/11/2008 đến 08/12/2008
1.000.000 (VND)
08/12/2008 14:00
08/12/2008 14:00