Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 5099/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân quận Gò Vấp
Số hiệu: 5099/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 04/12/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách quận,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.389.685.380(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Tư vấn lập báo cáo kinh tế kỹ thuật
 • 53.684.980 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  2 Tư vấn quản lý dự án
 • 42.054.100 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTrọn gói 180 ngày
  3 Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán
 • 8.084.764 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Đã thực hiệnTheo tỷ lệ phần trăm 20 ngày
  4 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị
 • 7.394.863 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  5 Thi công xây lắp
 • 2.177.496.063 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2008Theo đơn giá 60 ngày
  6 Tư vấn giám sát thi công xây lắp
 • 51.656.243 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  7 Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng
 • 18.079.685 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2008Trọn gói 60 ngày
  8 Bảo hiểm công trình
 • 4.527.466 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí IV/2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  9 Kiểm toán
 • 12.988.544 (VND)
 • Ngân sách quận
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quí I/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 76
  Ngày xuất bản 14/04/2009