Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

2
Đã thực hiện
180 ngày
Giá gói thầu:
  • 42.054.100 (VND)
  • Ngân sách quận
    * Chỉ định thầu
    * Trong nước
    * Không sơ tuyển
    Một túi hồ sơ
    * Tư vấn
    Trọn gói


    Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn