Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

Gói thầu: Tư vấn quản lý dự án – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

2
Đã thực hiện
180 ngày
Giá gói thầu:
 • 42.054.100 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn