Gói thầu: Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán – Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

Gói thầu: Tư vấn thẩm tra bản vẽ thi công và tổng dự toán – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

3
Đã thực hiện
20 ngày
Giá gói thầu:
 • 8.084.764 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn