Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị – Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, lựa chọn nhà thầu cung cấp trang thiết bị – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

4
Quí IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 7.394.863 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn