Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng – Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

Gói thầu: Kiểm tra chứng nhận sự phù hợp chất lượng – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

7
Quí IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 18.079.685 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn