Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn

8
Quí IV/2008
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 4.527.466 (VND)
 • Ngân sách quận
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Sửa chữa, cải tạo Trường THCS Trường Sơn