Gói thầu số 1 mua sắm thiết bị bổ sung trang thiết bị cho các cụm đã trang bị (khu ký túc xá, phòng nghe nhìn, các phòng vi tính), thiết bị phòng nghe nhìn, thư viện, phòng học lý thuyết, phòng nghỉ tạm giáo viên

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 mua sắm thiết bị bổ sung trang thiết bị cho các cụm đã trang bị (khu ký túc xá, phòng nghe nhìn, các phòng vi tính), thiết bị phòng nghe nhìn, thư viện, phòng học lý thuyết, phòng nghỉ tạm giáo viên, dự án nhóm B, ngành Xây dựng

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An
Số hiệu: 3715/QĐ-UB
Ngày ban hành: 25/12/2000
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ủy ban nhân dân tỉnh Long An
Số hiệu: 843/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn ngân sách Tỉnh,
Tổng mức đầu tư:
 • 37000000000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 1 mua sắm thiết bị bổ sung trang thiết bị cho các cụm đã trang bị (khu ký túc xá, phòng nghe nhìn, các phòng vi tính), thiết bị phòng nghe nhìn, thư viện, phòng học lý thuyết, phòng nghỉ tạm giáo viên, phòng máy vi tính (01 phòng), xưởng điện công nghiệp, xưởng cơ khí, xưởng hàn, xưởng điện tử dân dụng, xưởng điện dân dụng, xưởng điện lạnh, xưởng may, công trình Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Long An (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Gói thầu số 1 mua sắm thiết bị bổ sung trang thiết bị cho các cụm đã trang bị (khu ký túc xá, phòng nghe nhìn, các phòng vi tính), thiết bị phòng nghe nhìn, thư viện, phòng học lý thuyết, phòng nghỉ tạm giáo viên, phòng máy vi tính (01 phòng), xưởng điện công nghiệp, xưởng cơ khí, xưởng hàn, xưởng điện tử dân dụng, xưởng điện dân dụng, xưởng điện lạnh, xưởng may, công trình Trường Trung học Kinh tế Kỹ thuật Long An
 • 11962345500 (VND)
 • Vốn ngân sách Tỉnh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Từ ngày 13/04/2009 đến 9 giờ ngày 15/05/2009Theo đơn giá 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 76
  Ngày xuất bản 14/04/2009