Gói thầu số 28A và gói thầu số 28B

Kế hoạch đấu thầu: Gói thầu số 28A và gói thầu số 28B, dự án nhóm B, ngành Xây dựng.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Hội đồng thành viên – Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà
Số hiệu: 172/QĐ-DA-KT
Ngày ban hành: 12/03/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Công ty TNHH Một thành viên Phát triển và Kinh doanh Nhà
Số hiệu: số 254/QĐ-KHKD và số 255/QĐ-KHKD
Ngày ban hành: 08/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm B
Ngành: Xây dựng
Nguồn vốn: Vốn khác của doanh nghiệp, Vốn tự có và vốn vay tín dụng,
Tổng mức đầu tư:
 • 137876175806(VND)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: gói thầu số 28A và gói thầu số 28B (2 gói thầu)


  Gói thầu số 28A – Cung cấp lắp đặt Hệ thống thang máy cho Công trình Chung Cư Đông Hưng 1 Gói thầu số 28B – Cung cấp lắp đặt Hệ thống thang máy cho Công trình Chung Cư Đông Hưng 2 Giá gói thầu: Gói thầu số 28A: 1.728.220.000 đồng – Gói thầu số 28B: 1.728.220.000 đồng Nguồn vốn: Vốn chủ đầu tư, vốn huy động khách hàng, vốn vay Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh trong nước.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  số 28A Gói thầu số 28A – Cung cấp lắp đặt Hệ thống thang máy cho Công trình Chung Cư Đông Hưng 1
 • 1.728.220.000 (VND)
 •  (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp,
  Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 02 thángTrọn gói 120 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
  số 28B Gói thầu số 28B – Cung cấp lắp đặt Hệ thống thang máy cho Công trình Chung Cư Đông Hưng 2
 • 1.728.220.000 (VND)
 • Vốn khác của doanh nghiệp,
  Vốn tự có và vốn vay tín dụng
  Một túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển 02 thángTrọn gói 120 ngày (kể cả ngày nghỉ và ngày lễ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 75
  Ngày xuất bản 15/04/2009