Thiết bị lên men và quang phổ hồng ngoại

Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị lên men và quang phổ hồng ngoại, dự án nhóm C, ngành khoa học công nghệ

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số hiệu: 634/QĐ-KHCNVN
Ngày ban hành: 16/04/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Số hiệu: 275/QĐ-KHCNVN
Ngày ban hành: 30/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Khoa học công nghệ
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 2.500.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Thiết bị lên men và quang phổ hồng ngoại (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Thiết bị lên men và quang phổ hồng ngoại
 • 953.000.000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Tháng 4 năm 2009Trọn gói 3 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 75
  Ngày xuất bản 15/04/2009