Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Bảo hiểm xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương

4
Quý II/2009
150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Price of parcel
 • 49.560.036 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng đường Bào Cỏ đi ĐT750, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương