Gói thầu: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng – Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Gói thầu: Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng – Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

2
Quý II/2009
60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
Giá gói thầu:
 • 27.247.817 (VND)
 • Vốn ngân sách
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương