Trường trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Gói thầu xây lắp và thiết bị)

Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Gói thầu xây lắp và thiết bị), Dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Bình Dương
Invertment Number 866/QĐ-UBND
Invertment Date 02/03/2009
Decisions:Invertment Office UBND tỉnh Bình Dương
Invertment Number 1457/QĐ-UBND
Invertment Date 16/04/2009
Kind of Project Dự án nhóm B
Area Giáo dục
Source Capital Ngân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 53.393.575.053(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Gói thầu xây lắp và thiết bị) (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1 Trường trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Gói thầu xây lắp và thiết bị)
 • 35.297.665.027 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyen Quý II năm 2009Trọn gói 420 ngày (kể cả ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 82
  Ngày xuất bản: 24/04/2009