Trường trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Gói thầu xây lắp và thiết bị)

Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Gói thầu xây lắp và thiết bị), Dự án nhóm B, ngành Giáo dục

Decisions:Invertment OfficeUBND tỉnh Bình Dương
Invertment Number866/QĐ-UBND
Invertment Date02/03/2009
Decisions:Invertment OfficeUBND tỉnh Bình Dương
Invertment Number1457/QĐ-UBND
Invertment Date16/04/2009
Kind of ProjectDự án nhóm B
AreaGiáo dục
Source CapitalNgân sách Nhà nước,
Total Investment
 • 53.393.575.053(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Gói thầu xây lắp và thiết bị) (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  1Trường trung học cơ sở Thái Hòa, huyện Tân Uyên (Gói thầu xây lắp và thiết bị)
 • 35.297.665.027 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, kosotuyenQuý II năm 2009Trọn gói420 ngày (kể cả ngày nghỉ lễ và ngày nghỉ theo chế độ)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:82
  Ngày xuất bản:24/04/2009