Thông báo mời thầu : Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (Gói thầu : Xây dựng)

Thông báo mời thầu gói thầu: Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (Gói thầu : Xây dựng). Tên dự án: Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương. Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước

Tên dự án:Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương
Tên gói thầu:Trường tiểu học Tân Hiệp, huyện Phú Giáo (Gói thầu : Xây dựng)
Nguồn vốn:Ngân sách Nhà nước
Hình thức lựa chọn nhà thầu:Đấu thầu rộng rãi ; Trong nước; Không sơ tuyển
Phương thức đấu thầu:Một túi hồ sơ
Phương thức hợp đồng:Theo đơn giá
Chỉ dẫn đối với nhà thầu:
Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Tổng hợp Tín Đức – Số 17 Lô A Khu phố chợ Đinh Bộ Lĩnh, phường Phú Cường, TX.Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương – ĐT : 0650.3870703 ; Fax : 0650.3870703
01/12/2008 đến 16/12/2008
1.000.000 (VND)
16/12/2008 09:00
16/12/2008 09:00