Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân

Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân, Dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 2368/QĐ-UBMD
Ngày ban hành: 12/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND quận Bình Tân
Số hiệu: 2368/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/03/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Ngân sách TP. Hồ Chí Minh,
Tổng mức đầu tư:
 • 67.700.743.227(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân (22 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  01 Tư vấn lập dự án đầu tư
 • 225.393.004 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 180 ngày
  02 Tư vấn khảo sát địa chất
 • 111.209.514 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  03 Tư vấn khảo sát địa hình
 • 11.830.410 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  04 Tư vấn lập bản đồ hiện trạng vị trí
 • 11.084.238 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2008Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  05 Tư vấn thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự tóan
 • 1.363.801.895 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 120 ngày
  06 Tư vấn thẩm tra thiết kế bản vẽ thi công
 • 62.119.012 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  07 Tư vấn thẩm tra dự tóan
 • 59.881.868 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  08 Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự tóan
 • 36.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
  09 Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu giám sát thi công phần xây dựng
 • 36.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
  10 Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT xây lắp
 • 72.576.135 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
  11 Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT xây lắp
 • 17.995.064 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
  12 Tư vấn giám sát kỹ thuật công xây lắp
 • 1.006.415.277 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
  13 Tư vấn giám sát lắp đặt thiết bị
 • 53.425.035 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  14 Tư vấn thí nghiệm nén tĩnh cọc BTCT
 • 71.021.115 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  15 Tư vấn kiểm tra chứng nhận phù hợp CLCT
 • 354.076.547 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
  16 Tư vấn bảo hiếm
 • 118.666.681 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 360 ngày
  17 Kiểm tóan công trình
 • 147.198.432 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  18 Lắp đặt thiết bị
 • 7.001.971.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý III năm 2010Trọn gói 90 ngày
  19 Xây lắp
 • 56.444.526.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo đơn giá 360 ngày
  20 Tư vấn thiết kế trạm biến áp 250KVA
 • 10.320.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  21 Tư vấn giám sát trạm biến áp 250KVA
 • 5.232.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  22 Lắp đặt trạm biến áp 250KVA
 • 480.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I năm 2010Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 80
  Ngày xuất bản 22/04/2009