Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự tóan – Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Tân Bình

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT gói thầu thiết kế bản vẽ thi công và lập tổng dự tóan – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Tân Bình

08
Quý I năm 2009
Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
Giá gói thầu:
 • 36.000.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân