Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT xây lắp – Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân

Gói thầu: Tư vấn lập hồ sơ mời thầuvà đánh giá HSĐT xây lắp – Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân

10
Quý IV năm 2010
Từ lúc ký HĐ đến khi có quyết định KQĐT
Giá gói thầu:
 • 72.576.135 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Xây dựng mới Trường trung học cơ sở An Lạc, phường An Lạc, quận Bình Tân