Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 Thông báo mời thầu

Ðược sự chấp thuận của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu bốn gói thầu, gói thầu số 11, 12, 13 và gói thầu số 14 (ÐN3-TÐC-11, 12, 13 và 14 ÐPL) – XD nhà khu Tái định canh, định cư Ðăk Plao thuộc Dự án Thủy điện Ðồng Nai 3, cụ thể:

Ðược sự chấp thuận của Tập đoàn Ðiện lực Việt Nam, Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 mời các nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tham gia đấu thầu bốn gói thầu, gói thầu số 11, 12, 13 và gói thầu số 14 (ÐN3-TÐC-11, 12, 13 và 14 ÐPL) – XD nhà khu Tái định canh, định cư Ðăk Plao thuộc Dự án Thủy điện Ðồng Nai 3, cụ thể:

1- Gói 11 – ÐN3-TÐC-11 ÐPL – Nhà Tái định cư thôn 1 thuộc khu TÐC Ðăk Plao.

2- Gói 12 – ÐN3-TÐC-12 ÐPL – Nhà Tái định cư thôn 2, 3 thuộc khu TÐC Ðăk Plao.

3- Gói 13 – ÐN3-TÐC-13 ÐPL – Nhà Tái định cư thôn 4 thuộc khu TÐC Ðăk Plao.

4- Gói 14 – ÐN3-TÐC-14 ÐPL – Nhà Tái định cư thôn 5 thuộc khu TÐC Ðăk Plao.

Nguồn vốn: Vốn trong nước

Hình thức đấu thầu: Rộng rãi trong nước

Thời gian bán HSMT: Từ 7 giờ 30 phút ngày 1-12 đến trước 11 giờ ngày 15-12-2008.

Ðịa điểm bán HSMT: Tại lầu 3 – 25 Thạch Thị Thanh, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Ðiện thoại: 08. 2 2100430, 2 2100705. Fax: 08.3 8206776

Giá bán một bộ HSMT: 1.000.000 đồng (một triệu)

Ðóng thầu: 11 giờ ngày 15-12-2008

Mở thầu: 14 giờ ngày 15-12-2008

HSDT bốn gói sẽ được mở công khai vào 14 giờ ngày 15-12-2008, tại lầu 6 – 25 Thạch Thị Thanh, Q1, TP Hồ Chí Minh.

Ban Quản lý dự án Thủy điện 6 kính mời đại diện của các nhà thầu nộp HSDT tới tham dự lễ mở thầu vào thời gian và địa điểm nêu trên.