Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình – dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Thẩm tra thiết kế kỹ thuật công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

03
Đã thực hiện
14 ngày
Giá gói thầu:
 • 29.205.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha