Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị – dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Tư vấn giám sát thi công lắp đặt thiết bị – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

09
Quý II năm 2010
Từ khi ký hợp đồng đến khi có quyết định phê duyệt
Giá gói thầu:
 • 14.895.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha