Mời đấu thầu gói thầu xây lắp đường điện hạ thế thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II

Ban QLDA ngành Công thương tỉnh Lai Châu có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp đường điện hạ thế thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của tỉnh.

Ban QLDA ngành Công thương tỉnh Lai Châu có kế hoạch tổ chức đấu thầu gói thầu xây lắp đường điện hạ thế thuộc Dự án Năng lượng nông thôn II theo hình thức đấu thầu rộng rãi trong nước, sử dụng nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới (WB) và vốn đối ứng của tỉnh.

Kính mời các nhà thầu có đủ điều kiện, năng lực, kinh nghiệm và có điều kiện tham gia đấu thầu.

Các nhà thầu có nguyện vọng tham gia đấu thầu gói thầu nêu trên có thể tìm hiểu thông tin chi tiết và mua hồ sơ mời thầu tại Ban QLDA ngành Công thương tỉnh Lai Châu. Ðịa chỉ: Phường Quyết Thắng, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu. ÐT: 0231.2217092 hoặc 0231.2217096; Fax: 0231.3876759, với một khoản tiền không hoàn lại cho một bộ HSMT hoàn chỉnh là: 1.000.000 đồng (một triệu đồng).

Thời gian bán HSMT từ 7 giờ 30 phút ngày 14-12 đến 8 giờ 30 phút ngày 28-12-2008 (theo giờ hành chính).

HSDT phải được gửi kèm một bảo đảm dự thầu giá trị: 100.000.000 đồng (một trăm triệu). Bảo đảm dự thầu phải do một ngân hàng hoạt động hợp pháp, có chữ ký hợp lệ và phải chuyển đến Ban quản lý dự án ngành Công thương tỉnh Lai Châu chậm nhất là trước 8 giờ 30 phút ngày 28-12-2008.

HSDT sẽ được mở công khai vào 9 giờ ngày 28-12-2008 tại Ban QLDA ngành Công thương tỉnh Lai Châu.