Gói thầu: Nhà thầu thi công xây dựng công trình – dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

Gói thầu: Nhà thầu thi công xây dựng công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha

13
Qúy III năm 2009
280 ngày
Giá gói thầu:
 • 20.423.403.000 (VND)
 • Ngân sách TP. Hồ Chí Minh
  * Đấu thầu rộng rãi
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  Một túi hồ sơ
  * Xây lắp
  Theo đơn giá


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án Trường THCS Hoàng Lê Kha