KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH CẢNG CÁ AN HÒA (PHẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG)

Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH CẢNG CÁ AN HÒA (PHẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG), dự án nhóm C, ngành Thủy sản

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBNDtỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 4216/QĐ-UBND Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng.
Ngày ban hành: 18/12/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Quảng Nam
Số hiệu: 1078/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Thuỷ sản
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 11708435000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: KẾ HOẠCH ĐẤU THẦU TỔNG THỂ CÔNG TRÌNH CẢNG CÁ AN HÒA (PHẦN ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG) (9 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thẩm tra TKBVTC
 • 9791591 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  2 Thẩm tra TKBVTC, dự toán
 • 10556551 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  3 Lập HSMT, lựa chọn nhà thầu
 • 24595957 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  4 Bảo hiểm công trình
 • 23119578 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thực hiện hợp đồng XL, TB
  5 Tư vấn giám sát
 • 209230700 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơChỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo thời gian thực hiện hợp đồng XL, TB
  6 Gói thầu XL1: Các hạng mục hạ tầng kỹ thuật
 • 4869871800 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Đấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 210 ngày
  7 Gói thầu XL2: Hệ thống cấp dầu
 • 1557309508 (VND)
 •  (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 120 ngày
  8 Gói thầu XL3: Hệ thống cấp điện
 • 3193224909 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Trọn gói 120 ngày
  9 Thiết bị
 • 408415000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Hai túi hồ sơChào hàng cạnh tranh, Trong nước, Không sơ tuyển Quý 4/2009Trọn gói 60 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 80
  Ngày xuất bản 22/04/2009