Ngân hàng Công thương Việt Nam mời đấu thầu Cung cấp giải pháp Internet Banking

Ngân hàng Công thương Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu các gói thầu thuộc dự án Cung cấp giải pháp Internet Banking. NHCT VN kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và khả năng tới tham gia dự thầu.

Ngân hàng Công thương Việt Nam chuẩn bị tổ chức đấu thầu các gói thầu thuộc dự án “Cung cấp giải pháp Internet Banking”. NHCT VN kính mời các nhà thầu trong nước có đủ điều kiện và khả năng tới tham gia dự thầu.

– Các nhà thầu sẽ được mua HSMT tại Phòng Quản lý Kế toán Tài chính (P 601) Ngân hàng Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội, từ 8 giờ ngày 15-12-2008 đến trước 9 giờ ngày 2-1-2009 (trong giờ làm việc). Giá mỗi bộ HSMT là 500.000 đồng (năm trăm nghìn). Khi đến đăng ký mua HSMT, yêu cầu đại diện nhà thầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh thư nhân dân.

– Nộp HSDT tại Phòng quản trị (P404-406) – Ngân hàng Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội. Nộp HSDT, dự lễ mở thầu yêu cầu mang theo giấy giới thiệu, giấy chứng minh thư nhân dân.

– Ðóng thầu: 9 giờ ngày 2-1-2009. HSDT sẽ được mở công khai vào lúc 10 giờ ngày 2-1-2009 tại NHCT VN – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội trước sự chứng kiến của các nhà thầu đã nộp HSDT.

– Các nhà thầu cần biết thêm thông tin liên quan đến gói thầu, xin liên hệ với Ban quản lý dự án mua sắm thiết bị tin học năm 2008 NHCT VN theo địa chỉ: Trung tâm CNTT – Ngân hàng Công thương Việt Nam – 108 Trần Hưng Ðạo, Hà Nội; ÐT: 04.39712348.