Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ

Kế hoạch đấu thầu: Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ, dự án nhóm C, ngành phát thanh truyền hình.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:
Số hiệu:
Ngày ban hành:
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Bộ Thông tin và Truyền thông
Số hiệu: 1624/QDD-BTTTT
Ngày ban hành: 29/10/2008
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Phát thanh, truyền hình
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 4887120000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ (2 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  gói 1 Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ
 • 4887120000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 22/4/2009 – 22/5/2009Trọn gói 120 ngày
  gói 2 Cung ứng, lắp đặt thiết bị quản lý nội dung báo điện tử và thiết bị phụ trợ
 • 1284259000 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển 22/4/2009 – 22/5/2009Trọn gói 120 ngày
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 80
  Ngày xuất bản 22/04/2009