Quyết định phê duyết sửa đổi, bổ sung gó thầu mua sắm trang thiết bị khảo sát cầu đường trong Hợp đồng tư vấn Tăng cường thể chế thuộc Dự án ADB5.

Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyết sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đấu thầu gó thầu mua sắm trang thiết bị khảo sát cầu đường trong Hợp đồng tư vấn Tăng cường thể chế thuộc Dự án ADB5. Dự án nhóm A, Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Bộ giao thông vận tải
Số hiệu: 3674/QĐ-BGTVT
Ngày ban hành: 06/10/2005
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Ban quản lý dự án 1 (PMU1), Bộ GTVT.
Số hiệu: 245/QĐ-PMU1
Ngày ban hành: 24/02/2009
Loại dự án: Dự án nhóm A
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: ADB,
Tổng mức đầu tư:
 • 138.000.000.(USD)
 • (VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Quyết định phê duyết sửa đổi, bổ sung Kế hoạch đấu thầu gó thầu mua sắm trang thiết bị khảo sát cầu đường trong Hợp đồng tư vấn Tăng cường thể chế thuộc Dự án ADB5. (01 gói thầu)


  1. Tên gói thầu: Gói thầu mua sắm trang thiết bị khảo sát cầu đường (Ký hiệu CSID2). 2. Gía gói thầu: 247.913 USD. 3. Nguồn vốn: Vốn vay từ Quỹ phát triển Bắc Âu (NDF). 4. Hình thức lựa chọn nhà thầu: Đấu thầu rộng rãi quốc tế; Phương thức đấu thầu: Một túi hồ sỏ, không sơ tuyển nhà thầu. 5. Thời gian lựa chọn nhà thầu: từ quý I/2009 đến quý II/2009. 6. Hình thức hợp đồng: Hợp đồng trọn gói. 7. Thời gian thực hiện hợp đồng: trong 12 tuần từ Quý II/2009 đến quý III/2009.
  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  CSID2 Mua sắm trang thiết bị khảo sát cầu đường.
 • 247.913 (USD)
 • ADB
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Quốc tế, Không sơ tuyển từ quý I/2009 đến quý II/2009Trọn gói 12 tuần từ quý II/2009 đến quý III/2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 80
  Ngày xuất bản 22/04/2009