Ban phát triển xã Long Thới huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre

Kế hoạch đấu thầu: Ban phát triển xã Long Thới huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre, dự án nhóm A, ngành phát triển nông thôn

Decisions:Invertment Office Ủy Ban nhân dân Huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre
Invertment Number 3782
Invertment Date 17/12/2008
Decisions:Invertment Office Ủy ban nhân huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre
Invertment Number 3782/QD-UBND
Invertment Date 17/12/2008
Kind of Project Dự án nhóm A
Area Phát triển nông thôn
Source Capital Viện trợ,
Total Investment
 • 563910000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Ban phát triển xã Long Thới huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre (1 parcels)

  CodeParcel nameValueSource CapitalWay ContractKind ChoiceTime ImplementKind CovenantTime Perform
  3 gói thầu Ban phát triển xã Long Thới huyện Chợ Lách tỉnh Bến Tre
 • 563.910.000 (VND)
 • Viện trợ
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, trongnuoc, sotuyen Tháng 05 năm 2009Trọn gói tháng 05 năm 2009
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 80
  Ngày xuất bản: 22/04/2009