Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình đường Thuỵ Vân – Thanh Đình – Chu Hoá, thành phố Việt Trì

Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình đường Thuỵ Vân – Thanh Đình – Chu Hoá, thành phố Việt Trì. Dự án nhóm B, ngành Giao thông vận tải.

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Phú Thọ
Số hiệu:598/QĐ-UBND
Ngày ban hành:17/03/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành:UBND tỉnh Phú Thọ
Số hiệu:1002/QĐ-UBND
Ngày ban hành:22/04/2009
Loại dự án:Dự án nhóm B
Ngành:Giao thông vận tải
Nguồn vốn:Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 260.067.411.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Tư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình đường Thuỵ Vân – Thanh Đình – Chu Hoá, thành phố Việt Trì (1 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  TVTDCH/2009-TVTKTư vấn khảo sát, thiết kế bản vẽ thi công, lập dự toán công trình đường Thuỵ Vân – Thanh Đình – Chu Hoá, thành phố Việt Trì
 • 2.731.900.000 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Hai túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Có sơ tuyển27/4/2009-23/6/2009Trọn gói1 tháng
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản:82
  Ngày xuất bản24/04/2009