Dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long, dự án nhóm C, ngành Giáo dục

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: Trường Đại học Cần Thơ
Số hiệu: 532/QĐ-ĐHCT-QLCT
Ngày ban hành: 16/04/2009
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: Trường Đại học Cần Thơ
Số hiệu: 541/QĐ-ĐHCT-QLCT
Ngày ban hành: 20/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giáo dục
Nguồn vốn: Vốn tự có của Nhà trường,
Tổng mức đầu tư:
 • 804546000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long (05 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  05 Thi công xây dựng công trình Nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long
 • 679564000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Trọn gói 75 ngày
  02 Tư vấn giám sát thi công xây dựng công trình
 • 16098000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Trong thời gian thi công (dự kiến 75 ngày)
  01 Tư vấn lập hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu
 • 1807000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm 30 ngày
  03 Tư vấn Kiểm toán
 • 3397000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý IV năm 2009Theo tỷ lệ phần trăm Dự kiến 04 tháng
  04 Bảo hiểm công trình
 • 1359000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II năm 2009Trọn gói Trong thời gian thi công (dự kiến 75 ngày)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 82
  Ngày xuất bản 24/04/2009