Gói thầu: Bảo hiểm công trình – dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long

Gói thầu: Bảo hiểm công trình – Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long

04
Quý II năm 2009
Trong thời gian thi công (dự kiến 75 ngày)
Price of parcel
 • 1359000 (VND)
 • Vốn tự có của Nhà trường
  * Chỉ định thầu
  * trongnuoc
  * kosotuyen
  * Mua sắm hàng hóa
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu dự án xây dựng nâng cấp đường nối Khoa Dự bị dân tộc – Viện Nghiên cứu phát triển đồng bằng sông Cửu Long