Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy, Dự án nhóm C, ngành Quốc phòng an ninh

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tiền Giang
Số hiệu: số 2825/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 12/09/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Tìên Giang
Số hiệu: só 1207/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 07/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Quốc phòng, an ninh
Nguồn vốn: Ngân sách Nhà nước,
Tổng mức đầu tư:
 • 6.977.000.000(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy (6 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Thi công xây dựng Đường vào trường bắn; Đường nội bộ; Cầu vào trường bắn; Bãi bắn
 • 5.702.321.756 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Theo đơn giá 120 ngày
  2 Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công
 • 15.714.657 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày
  3 Tu vấn giám sát thi công
 • 122.534.240 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thi công
  4 Bảo hiểm
 • 31.052.247 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Trọn gói Theo tiến độ thi công
  5 Kiểm toán
 • 38.370.225 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển quý IV/2009Trọn gói 30 ngày
  6 quản lý dự án
 • 109.665.912 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  Tự thực hiện, Trong nước, Không sơ tuyển quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm Theo tiến độ thực hiện dự án
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 81
  Ngày xuất bản 23/04/2009