Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Tư vấn lựa chọn nhà thầu thi công – Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

2
quý II/2009
60 ngày
Giá gói thầu:
 • 15.714.657 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Theo tỷ lệ phần trăm


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy