Cần thuê đơn vị kiểm toán

Công ty cổ phần Cosevco6, Ðịa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa, TP Ðồng Hới, Quảng Bình. Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân và có nhu cầu tham gia xin gửi hồ sơ chào giá cạnh tranh về Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần COSEVCO 6.

Công ty cổ phần Cosevco6, Ðịa chỉ: 02 Huyền Trân Công Chúa, TP Ðồng Hới, Quảng Bình.

Ðiện thoại: (052) 3825030/ 3825032.

Fax: (052) 3827466.

Cần tổ chức đấu thầu thuê đơn vị kiểm toán công tác tài chính năm 2008.

Hình thức đấu thầu: Chào giá cạnh tranh.

Kính mời các đơn vị có đủ năng lực, tư cách pháp nhân và có nhu cầu tham gia xin gửi hồ sơ chào giá cạnh tranh về Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần COSEVCO 6.

Thời gian nhận hồ sơ: Chậm nhất đến hết ngày 15-12-2008 (theo dấu Bưu điện nơi đến).

Muốn biết thêm thông tin chi tiết xin liên hệ: Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần COSEVCO 6. Ðiện thoại: (052) 3825030 / 3825032, DÐ: 0912459937 (gặp anh Hiệu – Kế toán trưởng).