Gói thầu: Kiểm toán – Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

Gói thầu: Kiểm toán – Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy

5
quý IV/2009
30 ngày
Giá gói thầu:
 • 38.370.225 (VND)
 • Ngân sách Nhà nước
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Trường bắn D514- huyện Cai Lậy