Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT – một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

Gói thầu: Lập hồ sơ mời thầu các gói thầu tư vấn khảo sát, thiết kế BVTC-DT – Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang

2
quí 2 năm 2009
45 ngày
Giá gói thầu:
 • 60.000.000 (VND)
 • Trái phiếu Chính phủ
  * Chỉ định thầu
  * Trong nước
  * Không sơ tuyển
  * Tư vấn
  Trọn gói


  Đây là thông tin chi tiết kế hoạch đấu thầu của thông báo kế hoạch đấu thầu dự án: Kế hoạch đấu thầu: Kế hoạch đấu thầu một số gói thầu thuộc dự án Hệ thống thủy lợi Sông Sỏi, huyện Yên Thế, tỉnh Bắc Giang