Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương

Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương, dự án nhóm C, ngành Giao thông vận tải

Quyết định đầu tư/Giấy phép đầu tư:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1981/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 26/06/2008
Thông tin về Quyết định phê duyệt KHĐT:Cơ quan ban hành: UBND tỉnh Bình Dương
Số hiệu: 1456/QĐ-UBND
Ngày ban hành: 16/04/2009
Loại dự án: Dự án nhóm C
Ngành: Giao thông vận tải
Nguồn vốn: Vốn ngân sách,
Tổng mức đầu tư:
 • 16.635.388.243(VND)
 • Kế hoạch đấu thầu: Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương (5 gói thầu)

  Số hiệu gói thầuTên gói thầuGiá gói thầuNguồn vốn:Phương thức đấu thầuHình thức lựa chọn nhà thầuThời gian tổ chức đấu thầuPhương thức hợp đồng:Thời gian thực hiện hợp đồng
  1 Nâng cấp, mở rộng đường ĐH502 nối dài, xã Vĩnh Hoà huyện Phú Giáo tỉnh Bình Dương
 • 11.453.474.810 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Một túi hồ sơĐấu thầu rộng rãi, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo đơn giá 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  2 Lập Hồ sơ mời thầu và đánh giá hồ sơ dự thầu xây dựng
 • 27.247.817 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  3 Giám sát thi công xây dựng
 • 247.921.916 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  4 Bảo hiểm xây dựng công trình
 • 43.731.449 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý II/2009Theo tỷ lệ phần trăm 150 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  5 Kiểm toán công trình
 • 64.760.864 (VND)
 • Vốn ngân sách
  Chỉ định thầu, Trong nước, Không sơ tuyển Quý I/2010Theo tỷ lệ phần trăm 60 ngày (kể cả ngày lễ, thứ bảy và chủ nhật)
  Thông tin xuất bản
  Số xuất bản: 81
  Ngày xuất bản 23/04/2009